Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463077119, 6945887537, 6976000160 | E-mail: info@thermoenergy-pellet.gr

«Πράσινο φως» για συμμετοχή σε πρόγραμμα για τη βιομάζα

  • 03/04/2014
«Πράσινο φως» για συμμετοχή σε πρόγραμμα για τη βιομάζα
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη φάση ένταξης στο πρόγραμμα ENPI CBCMED του έργου «Byproducts management and energy saving in Mediterranean», την οποία υπέβαλε εταιρικό σχήμα στο οποίο ρόλο συντονιστή θα έχει η ΠΑΣΕΓΕΣ. Η κορυφαία οργάνωση των αγροτών δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τη βιομάζα και τα γεωργικά παραπροϊόντα, με βασικό πυλώνα την αξιοποίησή τους, προς όφελος των παραγωγών και του περιβάλλοντος.
 
Ένας από τους βασικούς κοινοτικούς στόχους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελούν βασικό πυλώνα για την «Πράσινη Ανάπτυξη» τόσο της χώρας όσο και της Μεσογειακής Λεκάνης, είναι η ανάπτυξη της Γεωργίας και Βιομηχανίας χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος για το γενικό σύνολο.
Δυστυχώς σε πολλές χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης, συμπεριλαμβανομένων και γειτονικών χωρών (π.χ. Τυνησία, Λίβανο κ.λπ.), τα γεωργικά παραπροϊόντα και τα υπολείμματα γεωργικών βιομηχανιών και δραστηριοτήτων συνήθως απορρίπτονται σαν άχρηστα και πολλές φορές αποτελούν σοβαρά προβλήματα ρυπάνσεως και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Θα μπορούσαν όμως πολλά από αυτά μετά από κατάλληλη επεξεργασία να αποτελέσουν νέο οικονομικό πόρο υπακούοντας ταυτόχρονα στους κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας.
 
Μεταξύ των οργανικών στερεών ή ημιστερεών οργανικών αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς ποσοτήτων μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

1) Άχυρα δημητριακών
2) Στελέχη καλαμποκιού και βάμβακος
3) Υποπροϊόντα ελαιουργείων
4) Υπολείμματα βιομηχανιών χυμών εσπεριδοειδών
5) Στέμφυλα οινοποιίας

Τέλος, τα υπολείμματα από τις γεωργικές δραστηριότητες, όπως π.χ. το άχυρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά, για την παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας και καύσιμης ύλης. Εκτός από το άχυρο, τα κλαδέματα από τις δενδρώδεις καλλιέργειες, αντί να παραμένουν στους αγρούς και να αποτελούν εστίες ανάπτυξης πυρκαγιών, μπορούν να αξιοποιηθούν και να μετατραπούν σε υψηλής ποιότητας στερεά βιοκαύσιμα, προσφέροντας, ταυτόχρονα, ένα επιπλέον έσοδο για τους παραγωγούς.
 
Στόχος του προτεινόμενου έργου αποτελεί η δημιουργία ενός διεθνικού δικτύου φορέων από χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης για την κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος και τη δημιουργία εναρμονισμένων μεθοδολογιών και πρακτικών για την Διαχείριση και την Ενεργειακή Αξιοποίηση Γεωργικών Παραπροϊόντων και Αγροτοβιομηχανικών Αποβλήτων.


Πηγἠ: http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=433657&cid=17

« Επιστροφή